Särskilda Resevillkor

För alla resor med Gothia Sportstravel VW AB gäller de allmänna resevillkor hos Konsumentverket. Du kan ta del av branschöverenskommelsen här (visas som PDF). Resevillkoren nedanför är särskilda resevillkor för Gothia Sportstravel VW AB och ersätter motsvarande bestämmelser i de allmänna resevillkoren från Konsumentverket. 

Olika resevillkor för olika typer av resor gäller oss Gothia Sportstravel. 

Resevillkor Ishockey/Fotboll/Formel1-resor/övriga-resor

Cirka en vecka efter bokning erhåller ni Er bekräftelse och faktura för anmälningsavgiften. Om ni inte väljer att betala hela Er resa direkt då erhåller ni alla nödvändiga resehandlingar samt program. Vid bokning 2 månader eller närmare avresedagen skickas Er slutfaktura vid bokning. Efter slutbetalningen erhåller resenären alla färdhandlingar och program. Slutbetalningen av Er resa skall vara Gothia Sportstravel tillhanda senast 6 veckor för avresa. Vid en omgående slutbetalning erhåller resenärerna alla färdhandlingar och program. ( Vid vissa undantag skickar vid färdhandlingen samtidigt som er bokningsbekräftelse. Resenären har skyldighet att kontrollera bokningsbekräftelse samt alla färdhandlingar om eventuella felaktigheter och påtala det. Muntliga löften skall finnas med på resebekräftelsen för att kunna åberopas.

Flygresan

Bokningen är bindande för båda parter direkt när den har bekräftats av Gothia Sportstravel. I normala fall är din flygbiljett inte möjlig att boka om eller eventuellt ändra namn på Er flygbiljett och i vid de flesta fallen är det heller inte möjlighet att få en återbetalning vid en eventuell avbokning. Kontakta oss för vidare information om vad som gäller för Er flygresa. Flygnummer och avresetider kan komma att ändras och gå noga igenom de resehandlingar du har erhållit. Flygresan kan enbart utnyttjas på datum och tider som är angivna i biljetten. Gothia Sportstravel ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till Er avreseort på paketresan. Gothia Sportstravel ansvara inte för ev. flygtransport som inte ingår i paketresan. Respektive flygbolag har egna regler och det är resenärens skyldighet att införskaffa sig kännedom om dessa. Vi reserverar oss för att bagagereglerna kan komma att ändras.

Evenemangsbiljetter

Bokade biljetter till evenemang (hockeymatcher, konserter, fotbollsmatcher, musikaler, formel 1 etc) är inte återbetalningsbara. I Europa spelas Fotbollsmatcherna normalt på fredag kväll, lördag eller söndag. Gothia Sportstravel rekommenderar därför våra resenärer att resa ut på fredag och hem på måndag. För matcher på vardagar kontakta oss för mer information. Matchdagen kan ändras i Europa med kort varsel. Det är resenärens ansvar att kontrollera eventuella ändringar av speldag och speltid före avresan.

Gothia Sportstravel har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan pga. rekommenderar resenärerna att inte bära halsdukar eller matchtröja på arenan som tillhör bortalaget. Det är resenärens egna ansvar att vara insatt i de lagar/regler som gäller på det aktuella evenemanget.

Platser på arenan, till de flesta matcherna kan vi enbart garantera att sittplatsbiljetterna fördelas i par. Fråga vid bokningstillfället om ni vill veta exakt vad som gäller för matchen ni skall se.

Vi levererar biljetterna till ert evenemang på tre olika sätt, antingen till hotellet i när ni ankommer, eller via post eller på mejl med e-ticket. Kontakta oss för att veta exakt om ert leveranssätt till er resa. Om du som resenär inte fått matchbiljetterna levererade senast kl. 11:00 på matchdagen måste ni ringa till oss på Gothia Sportstravel. Vi ansvarar ej för biljetter som inte levererats om resenären inte själv ringt till oss och upplyst om detta. 

Adressändring

Vid eventuella adressändringar, gäller även mailadress och ändring av mobilnummer måste detta meddelas till Gothia Sportstravel omgående. Detta är för att vi skall kunna meddela er om eventuella tidtabellsändringar eller annan viktig information inför resans genomförande.

Avbeställning

Bokningen är bindande när vi bekräftat den antingen i skrift eller muntligt. I de flesta fall ställer vi ut flygbiljetten direkt vid bokningstillfället efter muntligt godkännande från kunden. Avbokningskostnaden för flygbiljetten är oftast 100%. Köpta evenemangsbiljetter är inte återbetalningsbara. Vill ni veta exakt vad som gäller för er resa, fråga oss innan ni beställer.

Reklamation

Vid en eventuell reklamation skall Gothia Sportstravel påtalas senast 15 dagar efter er hemkomst. För att undvika missförstånd mellan parter föredrar vi att er reklamation skickas in skriftligt till Gothia Sportstravel via post eller mail. Inkommer en reklamation senare än 15 dagar efter avslutad resa behandlas ärendet ej. Resenären har ej rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på hinder utanför arrangörens kontroll som denna inte kan skäligen förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och följder inte heller skäligen kunde övervunnit eller undvikit.

Pass och eventuella visum

Resenären är skyldig att medföra pass vid resor utanför Sverige.

Resenärens har eget ansvar att ha giltiga pass- och eventuella visumhandlingar.

Gothia Sportstravel kan hjälpa till att söka visum mot ett arvode från 2 000 SEK per ärende.

Gothia Sportstravel tar ej ansvar om resenären nekas visum (vi rekommenderar att ansöka om visum före bokning. Gothia Sportstravel ansvarar inte heller om någon resenär nekas inträde i något land.

Minimiantal deltagare

Vid resor där vi reserverar oss för ett minimumantal deltagare (anges i så fall på bokningsbekräftelsen) förbehåller vi oss rätten att ställa in resan om antal deltagare inte kan uppnås. Resan kan genomföras ändå i vissa fall, men då till en ökad kostnad (beslut i samråd med er som resenär) Ifall inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka sin resa vilket kan tillföra avbokningskostnader. 

18 år för att beställa 

Vid under fyllda 18 år får ni ej beställa någon resa. Är ni yngre än 18 år och vill boka en resa måste målsman kontakta Gothia Sportstravel för en diskussion om lämplighet och ett skriftligt intyg måste tillhandahållas.

Skriv- och tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella skriv- och tryckfel samt ändringar som tillkommit efter att text och materialet gått i tryck eller har publicerats på internet.

Övrigt

Gothia Sportstravel reserverar sig för att eventuella ändringar av resplan/resväg eller priser kan ske pga. av omständigheter utanför Gothia Sportstravels kontroll som till exempel höjda transportkostnader, valutaförändringar, väg-och/eller flygplatsavgifter, förändrat antal resenärer, naturkatastrofer, force majeure etc.

Resevillkor Träningsläger


Bokat Träningsläger

Inom 10 dagar erhåller ni er bokningsbekräftelse tillsammans med en faktura. En anmälningsavgift/delbetalning om 25 % av resans totala belopp skall vara tillhanda oss inom 10 dagar efter ni mottagit bokningsbekräftelsen. När anmälningsavgiften/delbetalningen är oss tillhanda är ni definitivt inbokade. Slutbetalning sker 6 veckor före avresa. 

Avbeställningsskydd

Resor som kostar under 2.000: – 299:-/person (grupper min 10 personer)

Resor som kostar över 2.000:- 399:-/person (grupper min 10 personer)

Resor som kostar över 5.000:- 499:-/person (grupper min 10 personer)

Avbeställningsskyddet tecknas i samband med bokningen av er resa, som en extra trygghet. Avbeställningsskyddet gäller vid en eventuell avbeställning p.g.a. akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar den enskilda resenären själv eller make/maka, barn, förälder eller syskon. För att skyddet ska gälla krävs att ett giltigt läkarintyg skickas in till oss senast 10 dagar efter hemkomsten. För att teckna avbeställningsskydd måste man antingen teckna för hela gruppen samtidigt vid bokningstillfället, om man vill teckna för ett visst antal resenärer måste man namnge dessa resenärer vid bokningstillfället. Om dessa villkor uppfylls blir resans pris återbetalad – förutom en handlingsavgift vi tar ut 250:-/person samt avgiften för avbeställningsskyddet.

Speciella önskemål

För speciella önskemål är det viktigt att meddela oss i god tid innan avresa. När ni bokar resan är det viktigt att meddela oss eventuella matönskemål som till exempel vegetarian eller gluten.

Avbeställning

Kostnaden för avbokning tidigare än 60 dagar före avresan är 250: – per deltagare. Avbokning mellan 60 till 30 dagar före avresan är er anmälningsavgift/delbetalning förverkad. Vid avbokning mellan 30 dagar och 10 dagar före avresa återbetalas 50 % av det totala priset för resan. Vid avbokning senare än 10 dagar före avresa sker ej någon återbetalning. 

OBS SÄRSKILDA REGLER GÄLLER FÖR FLYGRESOR.

Resa

Priset på bussresan är baserat på ett miniantal passagerare per buss. Uppfylls inte miniantalet på resan påverkas priset för samtliga resenärer. Gothia Sportstravel VW AB frånsäger sig allt ansvar för eventuellt kvarglömt bagage och värdesaker på resmålet, i bussen, på båt, på flyget eller på upphämtningsstället. Gothia Sportstravel VW AB äger rätt att nära inpå avresan ändra resväg/rutt, färdsätt och/eller resmål p.g.a. omständigheter som står utanför Gothia Sportstravel kontroll som till exempel fullbokade färjor, otillräckligt antal resenärer och force majeure.

Ansvar för Beställaren

Beställaren/ledaren/tränaren av resan ansvarar för att all information och alla regler om resan når samtliga deltagare och resenärer för avresan.

Reseförsäkring

Kolla upp att er försäkring gäller på resan. Gothia Sportstravel VW AB och respektive transportföretag och hotell fritar sig från allt ansvar för skada och åverkan som kan uppstå under er resa. Uppmärksamma att vid matchspel utomlands gäller inte Riksidrottsförbundets försäkring till fullo. Olika förbund har olika avtal med Folksam. Kontrollera detta med ert kansli så att era spelare är försäkrade för till ex akut sjukdom, skador, hemtransport vid läger/cup utomlands.

Färdhandlingar
Sista 6 veckorna före avresa arbetar vi och våra samarbetspartners med förberedelserna med ert träningsläger. Ibland kan det dröja innan programmet är helt klart. Så fort vi är färdiga och erhållit programmet översändes det till er tillsammans med andra eventuella färdhandlingar som till exempel färje- och flygbiljetter (under förutsättning att slutbetalningen är gjord). Allt detta sker normalt ca 1 vecka före avresa. 

Flygresan
Gothia Sportstravel VW AB ansvarar inte för flygtransporten som ingår i paketresan. Varje enskilt flygbolag har sina egna regler vid förseningar av bagage och passagerare. Flygbolagen har heller inget ansvar för den övriga delen av paketresan. Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tiderna angivna i biljetten. Flygnummer och avresetider kan komma att ändras, så gå noga igenom färdhandlingarna ni har erhållit. Kontakta respektive flygbolag för mer information. Gothia Sportstravel ansvarar inte för förseningar för bokade anslutningar till avreseorten på paketresan.

Flygbokningen är bindande för båda parter direkt när den har bekräftats av Gothia Sportstravel VW AB. I vanliga fall är det inte möjligt att boka om eller ändra namn på flygbiljetterna. Flygbiljetter som är bekräftade och bokade är ej avbokningsbara och gå inte att få någon återbetalning på. Kontakta oss för exakt information om vad som gäller för just er flygresa.

Träningsfaciliteter

Alla våra träningsfaciliteter på våra anläggningar är godkända av oss. Vid dåligt väder (t ex mycket regn, snö, tjäle i marken) kan det förekomma att faciliteterna inte går att använda. Träningen kan då komma att flyttas till alternativ anläggning och om det inte går att använda någon anläggning/faciliteter betraktas det som force majeure och ersättning för detta utgår ej. Vid transfer till alternativ träningsfaciliteter ingår inte det i resans pris och bekostas av gruppen.

Träningsmatcher

Vi gör alltid vårt bästa för att arrangera träningsmatcher åt de lag som vill ha det. I vissa fall p.g.a. av seriespel på orten kan det vara svårt att hitta lag som vill ställa upp, alternativt svårt att hitta rätt motståndare. I vissa fall kan träningsmatcherna komma att spelas på annan ort och då kan det vara nödvändigt att ordna busstransport för att ta sig till träningsmatch och detta ingår inte i resans pris. I Italien, Spanien och Portugal får det gästande lagen oftast stå för domarkostnaden och planhyran. Gothia Sportstravel står ej för någon domarkostnad.
Allmänna Bestämmelser och Resegaranti
Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet enligt svenska Resegarantilagen och resorna genomförs enligt allmänna resevillkor för paketresor. Vi reserverar oss för force majeure och tryckfel samt inställande av en resa som inte får ihop tillräckligt med många deltagare, samt även andra orsaker utanför vår kontroll som hindrar eller försvårar resans genomförande. Vi reserverar oss även för prishöjningar utanför vår egen kontroll. 

Visum & pass
Alla svenska medborgare som reser utanför Sverige skall ha sitt pass med sig. Vi rekommenderar alla våra resenärer att ha med sitt pass vid reser även inom Norden. Utländska medborgare bör undersöka med respektive ambassad om de behöver visum för vistelse eller genomresande i de aktuella länder. Ansökning om visum kan ta lång tid och bör därför göras omgående. Att ha ett giltigt pass- och visumhandlingar är resenärens egna ansvar. Gothia Sportstravel fråntar sig allt ansvar om resenären blir nekad inträde i det berörda landet. 
Gothia Sportstravel VW AB kan bistå med hjälp av ansökan av visum mot ett arvode från 2 000 SEK per ärende. 

Förbehåll/Reklamationer
Gothia Sportstravel VW AB och alla våra samarbetspartners förbehåller sig rätten av anpassningar av programmen om det skulle vara nödvändigt och ändringar. Vi tar inget ansvar för t.ex. motståndarnas uppträdande vid träningsmatch, domarens tolkning av regler. Klagomål/reklamationer måste vara oss tillhanda oss senast 15 dagar efter hemkomst. Reklamationer som inkommer senare än 15 dagar efter hemkomst behandlas

Ta del av erbjudanden och
kampanjer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev redan idag.

Tack!