Insamling av personuppgifter

Datasekretess är mycket viktigt för Gothia Sportstravel och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Gothia Sportstravel VW AB (“Gothia Sportstravel”) är registeransvarig för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Gothia Sportstravel VW AB

Hedens backe 4

427 50 Billdal

Sverige

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 559311-3789

Auktoriserad representant: Viktor Håkansson

Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE559311378901

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan placeras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, epost och telefonnummer. Detta gäller också till exempel bokningsnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på inspiration och erbjudanden från Gothia Sportstravel samlar vi in ditt namn och din epost för att kunna skicka mejl till dig. Vi samlar in uppgifter om hur du använder utskicken, om vilka erbjudanden du är intresserad av och vad du klickar på.

Hur vi använder uppgifterna

Om du har valt att ta emot mejl innehållande inspiration och erbjudanden från oss använder vi dina personuppgifter för att skicka mejl till dig och för att anpassa innehållet i utskicken till just dig. Det är dels din epost och dels uppgifter om din resehistorik, ditt användarmönster och dina preferenser. På så vis kan vi ge dig de erbjudanden som du har störst intresse och nytta av.

Vi använder också uppgifterna vi samlar in för att analysera mottagandet och användandet av utskicken för att utveckla och förbättra vår kommunikation och våra produkter och tjänster. Det är t.ex. uppgifter om vilka erbjudanden som resulterar i bokningar eller andra användarreaktioner.

Hur länge vi lagrar uppgifterna

Gothia Sportstravel följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Om du prenumererar på epost innehållande inspiration och erbjudanden sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot sådan epost.

Vem som har tillgång till personuppgifterna

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi månar om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra boknings- och säljstödsystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och dataförbättring. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Du har rätt att påverka insamlingen och användningen av dina personuppgifter

Personuppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka mejl. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag – till Gothia Sportstravel”.

Personuppgiftsombud

Vi tar dataskydd på största allvar och därför har vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på info@gothiasportstravel.se. Ange Personuppgiftsombud i ämnesråden.

Fullständig personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.

Ta del av erbjudanden och
kampanjer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev redan idag.

Tack!